Wood-Carving منبت

مجموعه آثار منبت و حکاکی روی چوب با تلفیقی از هنر خطاطی پریا اخواص
Paria’s Wood Carving Collection.

هنر منبت به معنای کندکاری و شکل دادن چوب است که از دیرباز تا به حال به دلیل استفاده بسیار زیاد چوب و صنایع مرتبت آن در سازه های بشر بسیار مورد توجه بوده است البته باید توجه داشت که منبت در هر کشور و سرزمینی ریشه در فرهنگ آن سرزمین دارد در این مجموعه سعی شده بین هنر اسلیمی و نقش و نگار اصیل ایرانی و هنر منبت ارتباط برقرار شود

Wood carving
Paria’s Wood carving منبت
Paria’s Wood carving منبت
Paria’s Wood carving منبت
Paria’s Wood carving منبت
wood carving منبت
Paria’s Wood carving منبت
bismillah Bird مرغ بسم الله